Privacy

Wat is het?

Deze privacy notice geeft aan hoe uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden. En met ons bedoelen we: Optiek De Pauw
Tiensestraat 30
3000 Leuven
BE 
Om het makkelijk te houden zullen we onszelf hierna ODP noemen.

Door het geven van persoonsgegevens op deze website, via email of in onze winkel, verklaar je kennis te hebben genomen van deze privacy notice en ga je er dus mee akkoord, alsook met de verwerking ervan.
ODP respecteert je persoonlijke levenssfeer. Op dit ogenblik werden onze bestanden nog niet aangegeven bij de Privacy Commissie, maar dit zal gebeuren voor het einde van de maand april 2018.
Deze notice geeft je ook informatie over de mogelijks te volgen procedure bij een opvraging van je gegevens of het laten verwijderen van je gegevens.In deze volgt ODP de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de anti-spambepalingen en de beschrijvingen volgens het recht van de elektronische economie.Tevens verklaart ODP zich bijkomend in regel te stellen met de General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Persoonsgegevens van 27 april 2016 en dit voor het einde van de maand april 2018.

De verantwoordelijke voor de verwerking is ODP in de persoon van Birgit De Pauw, zaakvoerder.

Welke gegevens verzamelen we?

ODP verzamelt de gegevens van haar klanten in op verschillende niveau's.
Deze laatste 2 zijn enkel van toepassing van online bestellingen.
ODP kan gegeven van u op verschillende manieren vergaren:
- door gebruik te maken van cookies op de website
- via registratie op de website
- via een aankoop of een actie in de winkel
- via haar online social media kanalen

Meer over de cookies: de website van ODP maakt gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen